Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowe "PREMAR" działa na rynku środków ochrony pracy od 1995 roku. Podstawowym profilem działalności jest produkcja przeciwodpryskowych osłon twarzy oraz szybek ochronnych do filtrów spawalniczych. Dobre parametry ochronne oraz użytkowe, szeroki asortyment oraz fakt, że nasze wyroby spełniają normy europejskie ugruntował naszą pozycję wśród odbiorców.

Podstawowym materiałem do produkcji osłon twarzy i szybek ochronnych jest wysokiej klasy poliwęglan charakteryzujący się doskonałą udarnością i przejrzystością. W naszej firmie realizowany jest wewnętrzyny system kontroli jakości na wszystkich etapach produkcji, który pozwala na eliminację wad w gotowych wyrobach. Na wszystkie produkowane przez nas wyroby uzyskaliśmy certyfikaty uprawniające do oznaczenia znakiem bezpieczeństwa

Uzyskanie przez Polskę członkowstwa w Unii Europejskiej wiązało się z koniecznością wprowadzenia do prawa krajowego przepisów z Dyrektywy 89/686/EWG dotyczacych środków ochrony indywidualnej. Produkowane przez nas osłony twarzy i szybki ochronne zostały poddane obowiązkowej ocenie WE przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy /jednostka notyfikowana 1437/. Nasze wyroby spełniają postanowienia Dyrektywy 89/686/ EWG i CIOP-PIB wydał następujące certyfikaty oceny typu WE:

Nasza firma jest również importerem gogli spawalniczych aluminiowych i plastikowych produkcji czeskiej. W ramach działalności handlowej posiadamy w sprzedaży środki ochrony pracy a w szczególności: ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY