ul. Stawowa 71, 43-400 Cieszyn. (Budynek Elektometalu)

33 857 54 19

Kontakt

 

P.P.H. "PREMAR"

Biuro handlowe :
ul. Stawowa 71 (Budynek Elektometalu), 43-400 Cieszyn
czynne: poniedziałek - piątek w godz. 7:50-15:30

Telefon :

tel./fax: (33) 857 54 19
tel. kom: +48 602 645 285
tel. kom: +48 606 682 116 

Formularz kontaktowy

 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma: Przedsiębiorstwo Produkcyjno  – Handlowe PREMAR Mariusz Precz ul. Morcinka 1/24, 43-400 Cieszyn, Biuro Handlowe ul. Stawowa 71
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu ustania umowy o realizacji usług oraz przepisów wynikających z rozliczeń podatkowych
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy
8) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu i nie będą profilowane ani przekazywane innym odbiorcom danych